Mariatta Silvonen

Coaching Stresshantering Intuitiv medial vägledning

Ta stegen till förbättring


Du kan önska, drömma och hoppas men förändringarna sker inte automatiskt. Du behöver ta besluten och agera. Att ha ett välgenomtänkt mål och en realistisk plan är nödvändigt. Du är på rätt väg. Du har precis tagit första steget i din förändring.

Mitt namn är  Mariatta Silvonen och min styrka är att  motivera, inspirera, vägleda och belysa  människor i deras utveckling genom coaching, stresshantering och intuitiv medial vägledning. Jag är utbildad Stresspedagog, Hälsocoach, Healer och Regressionsterapeut med flera års erfarenhet av arbete med Intuitiv medial väglednig, stresshantering och coaching  på enskild och gruppnivå. Jag har en medfödd intuitiv medial förmåga som jag utvecklat genom kurser och daglig meditation. Jag är grundare till stödgruppen 'Ett Steg i Taget - vägen tillbaka från utbrändhet' och meditationsgruppen 'Medveten Närvaro' i Trelleborg och ger Coaching samt Intuitiv Medial Vägledning. 


Redo för förändring? Behöver ni en kick framåt? 

Boka ett föredrag till  din arbetsplats, din förening eller med dina vänner , kontakta mig på email  kontakt@asilvonen.se.

Max 50 personer och placering enligt 2 meters rekommendationen.

Tidsbokning för stresshantering, coaching och Intuitiv medial vägledning gör du via email kontakt@asilvonen.se.


Läs mer på respektive sida Stresshantering, Coaching och Intuitiv Medial Vägledning


Livet är Ditt! Ta vara på det.

Mariatta Silvonen


Varmt välkommen!

Som privatperson, företagare och organisation är du välkommen att kontakta mig och få information & boka tid för

Coaching, Stresshantering och Intuitiv medial vägledning

via email  kontakt@asilvonen.seIntuitiv medial vägledning

Främjar din själsliga utveckling

ökar din medvetenheten  och

 intutiva närvaro.

-30 min & 60 min sessioner -

-workshops för grupper-

Coaching

Coaching för större klarhet

ökad målvetenhet med fokus på den enskilde & gruppens styrkor

-individ, grupp- och organisationsnivå-

Stresshantering

Förebyggande och hälsofrämjande

ger dig enkla effektiva verktyg för att hantera din stress

stöd- och meditationsgrupper

  -individ, grupp- och organisationsnivå-


Mina steg till att bli vägledare, coach och stresspedagog.


 2010 började jag hjälpa människor att främja deras hälsa, först genom mina kunskaper i Healing, Regressionsterapi och Intuitiv medial  vägledning. 2012 var jag klar med mina utbildningar Hälsocoach och Stressepedagog. Då utökade jag med Coaching och Stresshantering. Med dessa arbetsmetoder har jag hjälp många människor att hitta sina livsmål, få mer energi, ökad livsglädje, känna meningsfullhet & harmoni  och få nystart i livet.


Fram till dags datum har jag  bl.a haft sommarkurs på Munka Folkhögskola,  arbetat som vik. lärare i friskvård i allmän linje och +55, genomfört workshops, weekend healing kurs, hållit föredrag i ämnet Hälsa & Stresshantering, haft meditations grupper och stödgrupper för  människor med stressrelaterad sjukdom. Jag utgår från Trelleborg och har klienter i hela Sverige.

email kontakt@asilvonen.se


Vänta inte till

morgondagen

med

det du kan

uppleva idag!


Hälsningar

Mariatta