Healing - en väg till balans & välmående


"Fantastiska upplevelser. Dynamiskt. Upptäckte saker i mig själv som var väldigt berörande"


"Känner att jag är tillbaka på rätt väg och det känns naturligt.. Framtiden är ljus och fin!"


Känner du dig låg på energi?


Boka en session 60 minuter Healing


Balanserande - avstressande - energi givande - informativt - främjar din hälsa

och ditt läkande


Jag tar emot klienter i Trelleborg, gör hembesök runt om i Skåne och ger Healing på distans via skype och telefon.

HEALING - EN KANALISERAD ENERGI


”Det finns två sätt att se på livet: Ett är att tro att mirakel inte existerar, det andra att tro att allt är ett mirakel."

Albert Eistein


Ovan kan du läsa ett citat av Albert Eistein. Han beskrivs som 1900-talets störste vetenskapsman. "Allt är energi!" är också ett av Einsteins välkända citat. Båda citaten delar min livssyn, hur jag ser på våra liv och våra mänskliga kroppar.


Vår kropp är fylld med energi och uppbyggd av celler. Min syn är att kroppen, sinnet och själen vibrerar i olika frekvenser som vid påfrestning kan komma i obalans och tappa sin naturliga frekvens. Jag använder en kanaliserad energi i syfte att balansera, stärka,  öka välmåendet och främja kroppens egna förmåga att läka när jag utför Healing med utgångspunkt ur ett holistiskt, ljust, positivt och medmäskligt förhållningssätt.


Fakta om celler:

Kroppen är uppbyggd av celler. Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Även om cellerna fungerar på ett likartat sätt finns det skillnader mellan dem. En del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig, medan andra är bättre på att ta emot information.Tillsammans med andra celler som fungerar på samma sätt bygger cellerna upp vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är.


KÄLLA:

https://www.1177.se/Skane/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/

Healing, Chakra balansering och Inuitiv Vägledning i en och samma session.


Min Healing ger en helhetsbild.


När du får Healing kanaliserd av mig får du även Intuitiv information om din hälsa, nuvarande livssitution och din livsväg framåt. Du får budskap av dina Andliga Guider, Skydds Änglar och nära & kära på Andra sidan.


Mina klienter upplever ett större lugn, mer  välmånde, fördjupad förståelse & insikt, känner mer positivitet och meningsfullhet.


Varmt välkommen att boka Healing!

Kontakta mig via email kontakt@asilvonen.se

    Mariatta