Asilvonen

A'SILVONEN

- I choose magic!

 

 

Här kan du boka:

EnergiCoaching 60 minuters sessioner & månadsprogram

EnergiHealing 60 minuters healing på distans & personligt möte

Spirituell Vägledning 60 minuter vägledning via skype/telefon & personligt möte

HälsoCoaching kost-, motions- & Må Bra råd och tips! 60 minuters sessioner & månadsprogram via skype/telefon & personligt möte

Stresspedagog Coaching avslappning, meditation & livsbalansering 60 minuters sessioner & månadsprogram via skype/telefon & personligt möte

Regressionsterapi tidigare liv vägledning 90 minuters sessioner personligt möte

 

 

At A´SILVONEN you can book:

EnergyCoaching 60 minute sessions & monthly programs, long distance via skype/telephone & in-person meetings

EnergyHealing 60 minute of healing, long distance via skype/telephone & in-person meetings

Spiritual Guidance 60 minute sessions via skype or telephone & in-person meetings

HealthCoaching with healt-, diet- & exercise advice in 60 minutes sessions & monthly programs, long distance via skype/telephone & in-person meetings

Reduce Stress Therapy relaxation, meditation & life balance coaching 60 minutes session, long distance via skype/telephone & in-person meetings

Past Life Therapy 90 minute sessions in-personal meetings

 

 

 

 

Life is Magic!

Mariatta Silvonen

Stresspedagog Hälsocoach

Sprituell Vägledare

A´SILVONEN

Telefon 070-30 44 504

email kontakt@asilvonen.se

 

 

VÄGVAL

 

NÄR DU LÄSER DENNA TEXT STÅR DU INFÖR NÅGOT NYTT I DITT LIV, EN FÖRÄNDRING AV NÅGOT SLAG. TILL NÅGOT POSITIVARE, MER BALANSERAT. LIVSFÖRÄNDRINGAR STORA SOM SMÅ KOMMER FÖRST NÄR TIDEN ÄR INNE FÖR DEM.

 

ROAD CHOISES

WHEN YOU READ THIS YOU ARE ABOUT TO FACE SOMETHING NEW IN YOUR LIFE. A POSITIVE CHANGE WHICH LEADS TO MORE JOY MORE & A MORE BALANCED LIFESTYLE. LIFE CHANGES ARE NOW COMING TO YOU AS YOU ARE READY FOR THEM .

 

 

 

 

 

 

KÄRA KUND,

BOKA FÖRST DINA 60 MINUTER SESSION VIA MAIL

kontakt@asilvonen.se

ALTERNATIVT VIA TELEFON

070-30 44 504

SEDAN BETALAR DU ENKELT NEDAN:

 

DEAR CUSTOMER,

FIRST BOOK YOUR 60 MINUTES SESSION BY EMAIL

kontakt@asilvonen.se

OR BY TELEHONE +46703044504

THEN PAY SIMPLY BELOW:

 

60 minuter session via Skype/telefon

 

EnergiCoaching

Motivation, kunskap & aktiva val

A´SILVONEN EnergiCoaching tar det motiverande samtalet ett steg längre och löser upp negativa tankesätt och uttjänta värderingar. Du får en klarare positivare bild av dig och ditt liv, av det som varit, nuet och din framtid. I detta finns en läkande och helande effekt.

Du gör aktiva framstegs val för dig och ditt liv. Du ser dig själv som personen som skapar möjligheterna och släpper den gamla bilden av misslyckande, nederlag och negativitet. Resultatet blir en lättare mer glädjefylld vardag med nya tankar och positiva känslor.

 

Är du redo att skapa magi i Ditt liv?

 

Boka din personliga EnergiCoaching via mail kontakt@asilvonen.se

 

 

EnergiHealing

Energi för fysisikt & sinnligt läkande

I tusentals år har healing i olika former praktiserats, bland annat inom den kinesiska medicinen där vi söker balans i kropp, själ och energiflöde för att ha ett bra mående. I vår kropp finns energiflöden och energicentra som ska vara i balans för att att bibehålla en god hälsa. Obalanser i dessa chakra och energicentra kan upplevas som värk, oro, smärta, sorg eller en känsla att inte hitta rätt i livet. Vid en A´SILVONEN EnergiHealing session boostas din livsenergi som öppnar upp för mer positivitet, medvetenhet och balans i ditt liv.

 

Vilket energiflöde i ditt liv kan du öppna mer av?

 

Boka din personliga EnergiHealing via mail kontakt@asilvonen.se

 

 

 

Spirituell Vägledning

Själslig livsguidning

Vid en A´SILVONEN Spirituell Vägledning använder jag min mediala och andliga kunskap för att förmedla budskap via tarot- och oracelkort. Jämfört med EnergiCoaching som fokuserar på vårt praktiska fysiska liv och agerande så läggs här fokus på din själ och dess stora kunskapsbank.

Spirituell Vägledning sker via ett stort medvetande och varande som öppnar upp din intution, visar din själsliga livsväg och ger information om din livsuppgift här på jorden.

 

 

Vilken kunskap önskar din själ att förmedla till dig?

 

Boka din personliga Spirituella Vägledning via mail kontakt@asilvonen.se

 

 

 

 

 

 

 

Det är de små förändringarna som leder till de stora vinsterna

 

 

 

 

A'Silvonen ger dig inspirationen att hitta balansen i livet, känna glädje & finna styrkan inom dig själv.

Vad är A'Silvonen?

 

Ett företagande och en hälsofilosofi skapad av Mariatta Silvonen

som driver A´Silvonen & fakturerar via företagsformen Egenanställning (mer information hittar du här https://coolcompany.com/se/for-arbetsgivare/)

A´Silvonen erbjuder Dig möjligheten att via EnergiCoaching, EnergiHealing, Spirituell Vägledning

skapa ett balanserat & hälsorikt liv utifrån Dina personliga styrkor & förutsättningar. Du kan även boka workshops & förläsningar där jag delar med mig av mina kunskaper, livserfarenheter och insikter.

Jag har en positiv, ljus & expansiv inställning till livet och utgår från helheten kropp-själ-sinne när jag arbetar.

 

Har du frågor eller om Du vill boka tid kontakta mig på

mail: kontakt@asilvonen.se

telefon: 070-30 44 504

 

What is A'Silvonen?

An enterprise and a health philosophy created by Mariatta Silvonen

that operates business in-house.

It offers you the opportunity to create a balanced and healthy full life based on your personal being

through EnergyCoaching, EnergyHealing and Spiritual Guidance, long distance & in-person.

You can also book workshops & lectures where I share with you my knowledge, life experiences and insights. I live from a light, joyfull and positive attitude towards life and my work is based on the mind-body-mind consciousness.

 

If you have questions or if you want to book a session please contact me at

mail: kontakt@asilvonen.se

telephone +46703044504

 

Varma hälsningar - Best wishes

Mariatta Silvonen

A´SILVONEN

 • ENERGI HEALING
 • TAROT
 • AUTOMATSKRIFT
 • SPRITUELL VÄGLEDNING

 

 • ENERGI COACHING
 • FÖRELÄSNINGAR
 • WORKSHOP
 • MEDITATION
 • TRÄNINGSTIPS
 • MOTIONSRÅD
 • KOSTRÅD
 • STRESS- HANTERING