Mariatta Silvonen

Mariatta Silvonen

Coaching Stresshantering Intuitiv medial vägledning

Utforska dina möjligheter till förbättring

 

Mitt namn är Mariatta Silvonen och min styrka är att motivera, inspirera, vägleda och belysa människor i deras utveckling genom coaching, stresshantering och intuitiv medial vägledning. Jag är utbildad Stresspedagog, Hälsocoach, Healer och Regressionsterapeut med flera års erfarenhet av arbete med Intuitiv medial väglednig, stresshantering och coaching på enskild och gruppnivå. Jag har en medfödd intitiv medial förmåga som jag utvecklat genom kurser och daglig meditation. I dag leder jag stödgruppen 'Ett Steg i Taget - vägen tillbaka från utbrändhet' i Trelleborg och arbetar som Coach och Intuitiv Medial Vägledare. Under 2018 har jag även haft meditationsgruppen 'Medveten Närvaro'.

 

2019 planeras innehålla föreläsningar och stödgrupper i stresshantering och utbrändhet på arbetsplatser, skolor och den offentliga sektorn, detta i samarbete med en kollega som har egen erfarenhet och kunskaper i stressrelaterad sjukdom.

Boka en förläsning till din arbetsplats , din förening eller tillsammans med dina vänner , kontakta mig på email kontakt@asilvonen.se

 

Boka tid för stresshantering , coaching och Intuitiv medial vägledning på email kontakt@asilvonen.se.

Läs mer på respektive sida Stresshantering, Coaching och Intuitiv Medial Vägledare.

 

Vänta inte till morgondagen med det du kan uppleva i dag! Livet är så mycket mer om du tar ett steg framåt ut från boxen.

Livet är Ditt! Ta vara på det.

 

Mariatta Silvonen

 

Varmt välkommen!

Som privatperson, företagare och organisation är du välkommen att kontakta mig och få information & boka tid för

Coaching, Stresshantering och Intuitiv medial vägledning

via email kontakt@asilvonen.se

 

 

Intuitiv medial vägledning

Främjar din personliga utveckling

ökar din medvetenheten och

själsliga närvaro

-sessioner för enskilda-

-workshops för grupper-

Coaching

Coaching för större klarhet

ökad målvetenhet med fokus på den enskilde & gruppens styrkor

-individ, grupp- och organisationsnivå-

Stresshantering

Förebyggande och hälsofrämjande

ger dig enkla effektiva verktyg för att hantera din stress

stöd- och meditationsgrupper

-individ, grupp- och organisationsnivå-

 

Så här började det

 

2010 startade jag min resa att öka folkhälsan först genom mina kunskaper i Healing, Regressionsterapi och Intuitiv medial vägledning. 2012 var jag utbildad Hälsocoach och utökade med Coaching och Stresshantering. Med dessa arbetsmetoder har jag hjälp många människor att hitta sina livsmål, få mer energi, ökad livsglädje, känna meningsfullhet och harmoni som leder till en nystart i livet.

Jag brinner för att ta fram människors styrkor och personliga kunskaper.

 

Fram till dags datum har jag haft sommarkurs på Munka Folkhögskola, arbetat som vik. lärare i friskvård i allmän linje och +55 på samma skola, genomfört workshops, weekend healing kurs, föreläst i ämnet Hälsa, haft meditations grupper, stödgrupper för människor med stressrelaterad sjukdom, denna stödgrupp 'Ett Steg i Taget där vi nu är två ledare, är inne på andra året och genomförs i Västra Vemmerlöv strax utanför Trelleborg. Jag bor i Trelleborg och utgår härifrån då jag arbetar i skåne och har klienter i hela Sverige.

email kontakt@asilvonen.se